4. neděle velikon oční

Tradičně slavíme 4. neděli velikonoční jako neděli Dobrého Pastýře. Velikonoční radost zaznívá v tomto období a vrcholí u osobnosti Ježíše Krista, Dobrého Pastýře. Vždyť on sám zdůrazňuje: „Já jsem Dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život“ (Jan 10,27-28). Po celém světě se konají modlitby k Dobrému Pastýři, aby on i nadále působil skrze ty, které si vyvolil k své službě a tak se naplňuje jeho příkaz: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“ (Mt 9,38). V duchu tohoto přání se obracíme k němu, k Dobrému Pastýři. Na počátku každé cesty duchovního povolání stojí Emanuel, Bůh s námi. Ukazuje nám, že na budování našeho života nejsme sami, protože Bůh kráčí s námi uprostřed nejrůznějších událostí, a chceme-li, vytváří spolu s každým z nás úchvatný příběh lásky, jedinečný, neopakovatelný.

         Prosme tedy Pána žní, Dobrého pastýře, který zná své ovečky, aby nás nenechával bez těch, kteří by nám lámali chléb Božího slova i chléb eucharistický. Prosme za ty, kteří se rozhodují, aby na výzvu Boží odpověděli podobně jako Maria při Zvěstování: „Jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova“ (Lk 2,).