4. neděle postní

Podobenství o marnotratném synu je známé už tím, že četní malíři vyobrazili návrat syna k svému otci. Starší syn se sice nad tím pohoršoval, ale Otec vysvětluje své jednání: „Máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, zase žije, byl ztracen, je zase nalezen“ (LK 15,32). Tato věta má ukazuje velikost Božího milosrdenství. Uzavírá kapitoly Lukášova evangelia, v nichž se Ježíš věnuje tomuto tématu ještě v dalších podobenstvích. Je to příběh o ztracené ovci, kterou šel pastýř hledat, zatímco ostatních devadesátdevět nechal v poušti. A je to rovněž vyprávění o ztracené stříbrné minci a o radosti ženy, která poté, co ji našla, svolala své přítelkyně a sousedky, aby se radovaly s ní. Tímto pozváním se Bůh obrací ke všem křesťanům, aby se společně s ním měli účast na jeho radosti z těch, kdo se k němu pokáním navracejí. Otec ve své bezmezné lásce a radosti si přeje, aby se s ním všichni radoval. Avšak starší syn, který se vrací z pole,  je naplněn pohrdáním a žárlivostí vůči svému mladšímu bratrovi. Ani ho za bratra nepokládá. Když oněm hovoří, tak říká: „Tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek“ (Lk 15,30). Nejednejme nikdy jako on, který vypočítává Otci své zásluhy. Mějme pochopení pro všechny, kteří se pokáním navracejí k Bohu. Radujme se i z toho, že dnes budeme slavit v naší katedrále druhé skrutinium našich katechumenů, kteří se rozhodují jít cestou, která vede za Kristem. Dnešní 4. neděle postní, neděle Laetare, nás k radosti přímo vybízí.