4.neděle adventní

  1. neděle adventní – C

 

Dnešní neděle je velmi blízká Vánočním svátkům a proto je to neděle mariánská. Bezprostředně po Zvěstování, kdy se Maria dozvěděla, že bude matkou Vykupitele a souhlasila s tím, vydala se na cestu ke své příbuzné Alžbětě, aby se s ní podělila o radost, kterou prožívala. Radovala se, že Vykupitel je na cestě, radovala se, že ona – nazaretská dívka – stane se jeho matkou. Bůh je věrný, splnil všechny své přísliby, které vyslovil skrze své proroky. Prorok Micheáš předpověděl, že Vykupitel se narodí v Betlémě: „A ty, Betléme Efraimský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe vyjde ten, který bude vládnout v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti“ (Mich,1).  Alžběta vítá Marii slovy: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého!“ (Lk 1,42). Alžběta v okamžiku, když se setkala s Marií, pochopila tajemství Mariina božského mateřství“. Těšíme se na příchod Vykupitele, malého Ježíška. Za několik dní staneme v duchu u Betlémské jeskyně a budeme zpívat: „Nám, nám narodil se, z života čistého, z rodu královského, nám, nám narodil se.“