33. neděle v mezidobí

Ke konci církevního roku zaznívá v liturgii myšlenka na Poslední soud. Kdo by nechtěl někdy nahlédnout do budoucnosti a poodhalit tajemství, které je nám skryté. Z Písma sv. víme, že na konci věků přijde opět Ježíš Kristus na tento svět. Nepřijde již jako malé betlémské dítě, v ponížení a chudobě, ale jako vládce a soudce. Prorok Daniel hovoří o tom, že doba staré epochy světa bude pro všechny těžká. Boží služebníci, ti, kdo zůstanou věrní, budou procházet nesmírným soužením. Bůh jim pošle ochránce, archanděla Michaela, aby je chránil a nepodlehli tlaku soužení a těžkostí. Tento úryvek z Danielových proroctví je zajímavý, že poodhaluje roušku, která zastírala starozákonnímu člověku to, co bude po smrti, která v tehdejší době byla jen málokdy poodhalena: spravedliví – ti, kdo byli moudří a prozíraví, kteří zůstali Bohu věrní – zazáří jako hvězdy na nebi. Ježíš hovoří o různých znameních, která bude těmto událostem předcházet. Způsob jeho řeči je plný obrazů, které byly srozumitelné v  jeho době. Proto nemohou být tyto události chápány jako vědecký popis, ale jako obrazné vyjádření náboženského poselství. Vyplývá pro nás z toho touha, abychom žili podle evangelia a tak se připravili na setkání s Pánem. Jeho soud bude poněkud odlišný od našich lidských soudů: nejen odsoudí, ale také i odmění ty, kdo budou shledáni jako spravedliví.