33. neděle v liturgickém mezidobí

 

Kniha Přísloví chválí dobrou a poctivou ženu: „Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ní spoléhá“ (Pří. 31. 10). Dále rozvádí, jaká má být taková žena, která pečuje o domácnost. Tehdy v Izraeli to bylo zvlášť důležité, protože žena se starala o celý dům, zajišťovala čistotu, oblečení pro členy domácnosti, vařila a pekla, především pekla chléb. Žena, která to dělala, si zasloužila chválu. V evangeliu pronesl Ježíš podobenství o hřivnách. Pán, dříve než odcestoval svěřil, svým služebníkům hřivny, aby s nimi hospodařili. Dostali sice rozdílné částky a úkol vyzískat další hřivny. Dva z nich tak jednali, třetí hřivnu zakopal a vrátil svému pánu svěřenou částku. Pán se rozhněval, že tento služebník byl líný a vůbec se nesnažil. Hřivna je českým překladem talentu. Můžeme tedy říci, že každému svěřil určité talenty, s nimiž každý podle svých možností měl hospodařit. Je závěr církevního roku, zamýšlíme se nad tím, jak hospodařit s dary, které Bůh nám svěřil. Bůh žádá jen jednu věc, abychom byli věrní při hospodaření s těmito dary. Jednou i nás bude podle toho Bůh posuzovat, neboť, kdo hodně dostal, od něho také bude více požadován