32. neděle v mezidobí

Moudrost je nade všechno. Ceníme si  moudrých lidí, kteří bez ohledu na svá osobní přání, dovedou se vždy moudře rozhodnout. Proto ji Písmo svaté tolik chválí: „Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají“ (Mdr 6,12). Je vybídnutí k tomu, abychom ji hledali, snažili se ji získat. Podobenství o moudrých a pošetilých pannách je výmluvné. Ježíš použil příklad z běžného života. Nevěsta s družičkami očekávala příchod ženicha, aby ji uvedl do svého domu. Pět bylo moudrých, byly připraveny na průvod a měly už v lampách olej, pět bylo pošetilých, které sháněly olej až na poslední chvíli. Když přišly ke dveřím ženichova domu, byly zavřeny a ony se nemohly dostat dovnitř. Přišly pozdě. Ženich –  to je Kristus, družičky, to jsou lidí, kteří očekávají jeho příchod na konci věků. Nikdo neví, kdy přijde, a proto je nutné, abychom byli připraveni. Jak říká on sám, že přijde naprosto nečekaně, „bděte, protože neznáte den ani hodinu“ (Mt25,13). Proto je nutné, abychom byli připraveni. Nikdy neříkejme: „ ještě je čas“. Zkušenost nás učí, že den osobního setkání s Kristem, může nastat kdykoliv. Očekávat tento příchod je znamením moudrosti a křesťanské zralosti.