30. neděle v mezidobí

Farizejové ve snaze přivést Ježíše do úzkých mu položili otázku, jaké přikázání je největší. Velmi často se zabývali podobnými otázkami. Ježíš na to překvapivě odpovídá: „Milovati budeš Pána, Boha svého.“ Cituje modlitbu „šema“, kterou se Židé modlili denně: „Slyš, Izraeli, Hospodin tvůj Bůh je jediný. Milovati budeš Pána, svého Boha“. Jistě si mnohý položí otázku, co máme dělat, abychom naplnili toto přikázání. Ježíš říká: „Kdo mě miluje, bude zachovávat má přikázání“ a dodává k tomu: „a moje přikázání nejsou těžká“. Nejsou těžká, protože přispívají k prospěchu člověka. Bůh nám rozhodně nepřikazuje něco, co by nám nebylo k prospěchu, ale naopak. Ježíš dále pokračuje: „A druhé je podobné: „Milovati budeš bližního svého, jako sebe samého“. Překvapující je, že tyto dva příkazy staví na roveň. A i zde vysvětluje, kdo je naším bližním, když předložil podobenství o milosrdném Samaritánovi. „Kdo se zachoval jako bližní?“ Ptá se Ježíš zákoníka. „Ten, kdo mu prokázal milosrdenství“ – odpověděl. „Jdi a čiň i ty podobně“ na to reaguje sám Ježíš. Nám nezbývá, než abychom se tím řídili. „Neboť, co jste učinili jednomu z těchto nejmenším, mně jste učinili“ říká Ježíš.