3. neděle adventní

Dnešní neděle je nazývána latinským výrazem: „Gaudete“ – tzn. „Radujte se!“ Sv. Pavel zdůrazňuje tuto myšlenku: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Fil 4,4). Máme mnoho důvodů k radosti, a všechny bychom mohli shrnout do jedné věty: „Pán je blízko“. Ke křesťanství patří radost. Řekneme-li, že radost patří ke křesťanství, neznamená to, že by křesťané měli všechno vyřešené, že by neznali bolest, úzkost, strach a obavy, ale přesto má prožívat radost,  která nás učí, že žijeme v přátelství s Bohem. Sv. Pavel doznává: „Překypuji radostí při veškerém soužení svém“ (2 Kor 7,4). Tato radost nám pomáhá snášet bolest a těžkosti, jak je přináší život, protože víme, že to všechno to jednou pomine a je ničím ve srovnání se slávou, která se v budoucnu na nás zjeví.

      Připravujeme se na slavení Vánočních svátků. Ještě je doba adventní, doba pokání, ale víme, že Pán je již blízko. Přál bych si, aby o Vánocích každý prožil, že církev je rodina, která všechny přijímá,  v níž by se měl každý dobře cítit.

      Přeji Vám, abyste stále prožívali opravdovou radost, která pramení z poznání Ježíše Krista

 

Zpovědní služba před Vánocemi v kostele Nanebevzetí Panny Marie 20. 12. – 22. 12. 2018

 

  9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
20.12. (ČT) Františkáni

P. Nepomuk

Františkáni

P. Nepomuk

Františkáni

P. Nepomuk

Františkáni

P. Dominik

Františkáni

P. Dominik

Františkáni

P. Dominik

Františkáni

P. Dominik

 

21.12. (PÁ) P. Robert

Jasiulewicz

P. Bogdan

Stepień

P. Bogdan

Stepień

P. Robert

Jasiulewicz

P. Ludolf

Kazda

P. Ludolf

Kazda

 

P. Robert

Bergman

22.12.(SO) P. Alvarez Kodeda P. Alvarez Kodeda P. Pavel Lepařík P. Evžen Rakopvský Mons. Vladimír Gajdušek Mons. Emil Soukup Mons. Emil Soukup