3. neděle adventní

Dnešní neděle se nazývá neděle Gaudete – radujte se. Je to podle vstupního zpěvu, který začíná slovy: „Radujte se, opakuji, radujte se!“ Radujme se, protože je blízko slavnost Narození Páně.  Liturgická barva je růžová. Jsou pouze dvě neděle v liturgickém roce, kdy je možno použít roucho této liturgické barvy. V ní můžeme vidět bílou barvu, která prostupuje fialovou. Když vystoupil sv. Jan Křtitel, lidé si kladli otázku: “Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali“. Jan na to odpovídá v duchu Izaiášova proroctví: „Já jsem hlas volajícího na poušti: „Vyrovnejte cesty Pánu“. A znovu odpovídá na otázku těch, kdo za ním přišli, aby vyzvěděli, kdo je, není-li snad Mesiáš. Odpověď jasná: „Já nejsem Mesiáš. Já vás křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, kterého vy neznáte“. Pro nás zní otázka: Známe Ježíše? Je nám blízký? V adventní

Dnešním dnem začíná úsek adventní doby, který je blízký narození Páně. Půjdeme krok za krokem těmi událostmi, které předcházeli narození Ježíše Krista.