26.neděle v mezidobí

Je neuvěřitelné, že letos oslavíme již 100. výročí od vyhlášení Československé republiky. Slavíme proto, že naše národy se osamostatnily a vykročily s velkou nadějí do budoucnosti. Za těch 100 let prožily radostné, ale i bolestné chvíle.  U příležitosti plzeňských oslav nabídlo Město Plzeň, aby při oslavách na Masarykově náměstí zazněl blok Modlitba za Plzeň, který povede emeritní biskup mons. František Radkovský. Modlitba za Plzeň zazní v době od 10 do 11 hod. Z toho důvodu by bylo dobré, kdyby se naši věřící této akce zúčastnili,  a aby měli možnost, biskup mos. Tomáš Holub navrhl, aby farní mše svatá, která začíná v 10.30 hod, v tento den začínala až po skončení Modlitby za Plzeň, t.zn. od 11.30 hodin. Přistoupil jsem na tento návrh, protože oslavy 28. října jsou pro nás velmi důležité a je třeba umožnit věřícím účast na této akci. Po skončení mohou pokračovat v účasti na mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde budeme prosit, aby Bůh ochraňoval naše město a celou republiku.