21. neděle v mezidobí

Když Ježíš skončil eucharistickou řeč, přednesenou v synagoze v Kafarnaum, rozhostilo se ticho. V té chvíli nedokázali pochopit, že mají jíst Ježíšovo Tělo a pít jeho Krev. Mohli to chápat v dvojím smyslu a obojí byl nepřijatelný: „Což se chce nechat zabít, abychom jedli jeho tělo?“ A druhý výklad, že by mělo vzniknout nepřátelství. protože tehdy v Orientu výraz jíst něčí tělo či pít jeho krev, znamenalo nepřátelství. Koneckonců to známe z úsloví: „Ty mi piješ krev“. Mnozí z učedníků odešli, pohoršeni na těmito slovy. ježíš promluvil ke Dvanácti – tedy k apoštolům: „Chcete i vy odejít?“  A Petr doznává: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží“ (Jan 6,69). Jasná odpověď, vyznání víry. Oni také nechápali, jak se to uskuteční, ale věděli, že Ježíš má pravdu. Poznali  to při Poslední večeři, kdy Ježíš proměnil chléb a víno ve své Tělo a Krev a dal jim obojí za pokrm.