2. neděle v mezidobí

Pán Ježíš přišel se svými učedníky do Kány Galilejské, kde se právě slavila svatba. Svatebčané je pozvali.Během svatební hostiny jim došlo víno a on na přímluvu své matky Panny Marie udělal první zázrak: proměnil vodu ve víno. Ježíš na počátku svého veřejného působení tak prokazoval své božství. Jeho matka, když zpozorovala, co se stalo,ho prosí: „Už nemají víno.“ Zdálo se, že ji Ježíš odmítl, ale ona radí služebníkům: „Cokoliv vám řekne, učiňte to.“ Byla to vzácná rada. Protože to, co následovalo, je zcela určitě udivilo: „Naplňte džbány vodou a doneste správci svatby.“ Snad půjde o nějaký žert, mysleli si, tak jak se to při svatbách obvykle děje. Ale Mariino slovo bylo jasné, a proto tak učinili. Výsledek byl, že správce svatby, když okusil z poháru, který mu podali, se podivil, odkud je to dobré víno. I pro nás platí slovo Panny Marie: „Cokoliv vám řekne, učiňte to.“ Je to vzácná rada i pro nás. Uděláme-li to, nebudeme litovat, ale budeme určitě obohaceni. Ježíš k nám promlouvá v evangeliích, promlouvá k nám v Božím slově a vždy zdůrazňuje, co máme dělat, abychom dosáhli věčného života. A ono se to vyplatí. Vždyť žít podle Ježíšova evangelia, být v něm  pevně zakotven, je vždy pro dobro člověka. A nejen v Božím slově se setkáváme s Pánem, ale i v eucharistii. Při každé mši svaté proměňuje chléb a víno ve své Tělo a Krev a podává nám je, abychom se tímto duchovním pokrmem živili k věčnému životu.