1. neděle adventní

Adventní doba, do níž vstupujeme touto nedělí, je dobou očekávání příchodu Ježíše Krista. Připomínáme si nejen dobu, kdy lidé očekávali jeho příchod, ale také si připomínáme, že on jednou přijde na konci věků jako soudce. Proto v evangeliu zaznívá Ježíšovo slovo: „Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde“ (Mt 24,39). Přitom používá obrazu o hospodáři, který netuší, kdy se zloděj pokusí dostat se do jeho domu. Stále musí bdít a být pozorný.  Podobně i my musíme být stále připraveni, neboť může přijít v hodinu, kdy to nikdo nebude čekat.  Advent je také časem přípravy na slavnost Kristova narození, kdy se radujeme z největšího daru Otce, který poslal na svět svého vlastního Syna. „Když přišla plnost času, Bůh poslal na svět svého Syna, narozeného ze ženy … aby nás vykoupil“ (srov. Gal 4,4). Kéž během této předvánoční doby nepřehlédneme ani jediný z darů Boha, který nás miluje. Proto využijme tohoto času a připravujme se pokáním na slavení vánočních svátků. Je velmi pěkným zvykem adventní věnec, který je oblíbeným symbolem v tomto  předvánočním čase. Čím více se přiblížíme k svátkům narození našeho Pána, tím více bude přibývat rozsvícených svící na tomto věnci, které připomínají, že Ježíš je světlem světa (srov. Mt 5,14). A tyto svátky jsou nejen příležitostí ke vzpomínkám na to, co bylo dříve, ale především jsou oslavou příchodu Ježíše Krista, který se narodil v Betlémě. Připravme se tak, abychom je mohli oslavit  s vnitřní radostí. Přeji vám požehnaný adventní čas.