KÁZÁNÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ / myšlenky nad Písmem 21. – 26. 4. 2020

pátek 24. 4. 2020 Jan 6,1-15: Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký […]

Continue reading


 KÁZÁNÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ / myšlenky nad Písmem 7., 8., 14. – 19. dubna 2020

2. neděle velikonoční – 19. 4. 2020 Jan 20,19- 31: Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako […]

Continue reading


 Texty k rodinným bohoslužbám o Velikonocích

Pokud nejste doma v karanténě sami (nebo sami věřící), moc doporučujeme chápat živé přenosy bohoslužeb o Velikonocích v televizi nebo na internetu jen jako doplňkový program. Neslavte prosím Velikonoce před obrazovkou, slavte je jako domácí církev při bohoslužbě u vás v bytě. Připravili jsme pro vás návrhy, jak mohou třeba vaše rodinné bohoslužby probíhat. Návrh rodinné […]

Continue reading


 Vystřihovací Getsemanská zahrada a Boží hrob

Přinášíme první návrh směřující k tomu, aby se letošní oslava Velikonoc mohla odehrát doma, když to nejde v kostele. ZDE naleznete vystřihovací Getsemanskou zahradu a ZDE vystřihovací Boží hrob, obojí od nás z kostela Nanebevzetí Panny Marie. Pokud byste chtěli, můžete si vystřihnout postavy Ježíše, spících apoštolů a mrtvého Ježíšova těla, všechno hravě zvládnou i děti, […]

Continue reading