Dopis biskupa Tomáše k aktuální situaci

18. 9. 2020 zveřejnil biskup Tomáš Holub svůj dopis všem kněžím, jáhnům a věřícím plzeňské diecéze. Nabádá v něm k ohleduplnosti a zodpovědnosti. Přinášíme jeho plné znění: Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, sestry a bratři, situace počtu onemocnění v naší republice se mění každým dnem a zatím nikoliv dobrým směrem. I moje osobní zkušenost s tímto […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti od 20. 9. do 4. 10. 2020 / Bartík 9/2020

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE. Na jednání pastorační rady farnosti jsme se domluvili, že od října budou v úterý a ve čtvrtek přesunuty polední mše sv. na 17:00, aby se mohli mší sv. ve všední den účastnit i ti, kdo chodí do práce. […]

Continue reading


 Modlitební buňky – Běda mně, kdybych nekázal

Zkusíme obnovit modlitební buňky, které vznikly v letošní postní době a pak zamrzly kvůli koronavirové pandemii? Povede se tehdejším buňkám rozmrznout, případně novým vzniknout? Jedná se o společenství alespoň tří lidí (ideálně nikoliv z jedné rodiny), kteří jsou ochotni se sejít jednou za 14 dní u někoho doma k modlitbě třeba podle návodu, který naleznete v ZDE […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti od 7. do 13. 9. 2020 / Bartík 8/2020

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE.  Od září začnou v kostele NPM opět polední mše sv. a obvyklá společenství farnosti. Také začnou obvyklé zpovědní služby. Od září ale už nebude úterní zpovědní služba oblátů z Plas. V neděli 6. 9 i 13. 9. budou v 18:00 půlhodinová […]

Continue reading


 Požehnání školákům a pátrací hra na náměstí

V úterý 1. 9. 2020, na první den školního roku, se v 16:00 otevřel plzeňský kostel Nanebevzetí P. Marie školákům. Mohli přijít na krátkou bohoslužbu, při níž se zpívalo při kytaře a v jejímž závěru obdrželi požehnání do následujících deseti měsíců výuky (dovolí-li to koronavirus). Pak vypukla velká pátrací hra po plzeňském náměstí. Skupinky dětí […]

Continue reading


 Farnost na Ohři

Od pátku 21. 8. do neděle 23. 8. 2020 jsme s farností sjížděli Ohři. Na zapůjčené lodě jsme nastoupili v Lokti. První den jsme provázeni pražícím sluncem dojeli kolem Svatošských skal, přes Karlovy Vary až ke slavnému kempu Hubertus, kde jsme už skoro za tmy sloužili mši sv. a uložili se do stanů ke spánku.  […]

Continue reading


 Výuka náboženství

Od nového školního roku 2020/21 se bude opět na faře učit náboženství pro děti. Setkání budou vždy v úterý: v 15:00 pro předškoláky a prvňáky (vede sestra Benedikta), v 16:00 pro ostatní třídy (vede sestra Benedikta), v 16:00 bude také příprava na první sv. přijímání (vede P. Pavel Petrašovský). Začíná se 8. 9. Přihlášku je možné si stáhnout ZDE, […]

Continue reading