Texty k rodinným bohoslužbám o Velikonocích

Pokud nejste doma v karanténě sami (nebo sami věřící), moc doporučujeme chápat živé přenosy bohoslužeb o Velikonocích v televizi nebo na internetu jen jako doplňkový program. Neslavte prosím Velikonoce před obrazovkou, slavte je jako domácí církev při bohoslužbě u vás v bytě. Připravili jsme pro vás návrhy, jak mohou třeba vaše rodinné bohoslužby probíhat. Návrh rodinné […]

Continue reading


 KÁZÁNÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ / myšlenky nad Písmem 7. – 8. 4. 2020

středa Svatého týdne – 8. 4. 2020 Mt 26,14-25: Jeden z Dvanácti – Jidáš Iškariotský – odešel k velekněžím a zeptal se jich: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ Oni s ním smluvili třicet stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. První den o svátcích nekvašeného chleba přistoupili učedníci k Ježíšovi […]

Continue reading


 Přenosy velikonočních bohoslužeb s biskupem Tomášem z kostela NPM

Biskup Tomáš Holub bude v plzeňském kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužit tyto velikonoční bohoslužby: 5. dubna od 10:30 Květná neděle 9. dubna od 18:00 Zelený čtvrtek 10. dubna od 15:00 Velký pátek 11. dubna od 21:00 Vigilie Zmrtvýchvstání 12. dubna od 10:30 Boží Hod Velikonoční Bohoslužby v době karantény bohužel nemohou být přístupné pro veřejnost. […]

Continue reading


 Vystřihovací Getsemanská zahrada a Boží hrob

Přinášíme první návrh směřující k tomu, aby se letošní oslava Velikonoc mohla odehrát doma, když to nejde v kostele. ZDE naleznete vystřihovací Getsemanskou zahradu a ZDE vystřihovací Boží hrob, obojí od nás z kostela Nanebevzetí Panny Marie. Pokud byste chtěli, můžete si vystřihnout postavy Ježíše, spících apoštolů a mrtvého Ježíšova těla, všechno hravě zvládnou i děti, […]

Continue reading


 KÁZÁNÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ / Myšlenky nad Písmem v týdnu od 24. do 29. března 2020

neděle 29. 3. 2020 – 5. neděle postní  Jan 11,1-45: Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. Sestry tedy poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.“ Když […]

Continue reading