Prázdninový program farnosti

V červenci a srpnu: Nebudou polední mše sv. Nebude společenství na faře, výuka náboženství, příprava na křest dospělých. Zůstává ale nedělní adorace a nešpory v 18:00 v kapli na faře, nebude-li v ohláškách uvedeno jinak. Nebudou pravidelné zpovědní služby kromě pátku, kdy od 15:00, kdy zpovídá P. Ludolf Kazda. Příležitost ke zpovědi bude půl hodny přede mší […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti od 21. 6. do 5. 7. 2020 / Bartík 7/2020

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE. V neděli 21. 6. bude kafe po mši, která začíná v 8:30 na faře. V 18:00 bude  v kapli na faře adorace a nešpory. V úterý 23. 6. bude v 17:30 na faře příprava na křest. Tentokrát budeme probírat […]

Continue reading


 Prázdninové akce farnosti: pouť na Svatou horu a voda

Od 24. do 26. 7. bude pěší pouť farnosti z Plzně na Svatou Horu. Přespávat budeme na farách v Rokycanech a v Zaječově. Dovoz batohů bude zajištěn. Hlaste se mailem nebo zapsáním v kostele NPM. Od 21. 8.  do 23. 8. bude farní voda: sjezd Ohře na kánoích z Lokte. Přespávat budeme ve stanech v kempech. Hlaste se do 21. 6. mailem nebo zapsáním v kostele NPM.

Continue reading


 Noc kostelů 2020 v katedrále sv. Bartoloměje ani v kostel Nanebevzetí P. Marie nebude

O letošní Noci kostelů zůstává naše katedrála  náměstí zavřená, a to hlavně z důvodu probíhajících restaurátorských a stavebních prací. Na hotové dílo si budeme muset ještě chvíli počkat, ale nabízíme alespoň tento panoramatický snímek současného stavu interiéru. Je na něm vidět již část dokončených maleb na klenbách, složité lešení v presbytáři a v severní lodi, […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti od 7. do 21. 6. 2020 / Bartík 6/2020

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE.  Od června začne už normální program farnosti, včetně obvyklých společenství na faře za dodržování bezpečnostních opatření (roušky, desinfekce rukou, dvoumetrová vzdálenost) Ve středu v 9:00 bude setkání nad texty nedělní liturgie, ve čtvrtek v 18:00 modlitební společenství, […]

Continue reading


 KÁZÁNÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ / myšlenky nad Písmem 21. – 26. 4. 2020

pátek 24. 4. 2020 Jan 6,1-15: Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký […]

Continue reading