Fungování farnosti v pandemii – OBNOVENÉ BOHOSLUŽBY

Opět je konečně možné slavit bohoslužby do maximálního počtu 20 lidí.  Na mše sv. se bude nutné opět předem hlásit, abychom dodrželi maximální počet stanovený vládou, opět zatím na jednu mši v týdnu, pokud bude volno, můžete se přihlásit odpoledne den přede mší i na další. Počty volných míst můžete sledovat níže. Hlaste se kdykoliv […]

Continue reading


 Keramický betlém distančně

Pojďme do druhého ročníku keramického betlému v kostele NPM ve Františkánské! Letos to musíme zvládnout bez společného tvoření. Po mši sv. o 1. neděli adventní 29. 11. 2020 si vezměte kus hrnčířské hlíny s návodem,  jak s ní zacházet. Doma vyrobte figurku do keramického betlému. Přineste ji v neděli 6. 12. o 2. neděli adventní do kostela. Figurky necháme […]

Continue reading


 Dušičky 2020

Památku věrných zemřelých pojmeme v době pandemie v naší farnosti takto: V pondělí 2. 11. 2020 bude v 16:00 živý přenos mše sv. z farní kaple na facebookové stránce farnosti.  Na mailovou adresu petrasovsky@bip.cz můžete posílat jména svých zemřelých. Ty vytiskneme, umístíme při zmíněné mši do koše před oltář, za ně pak bude mše sv. […]

Continue reading