Fungování farnosti v čase pandemických opatření: říjen – listopad 2020 – AKTUALIZOVÁNO

Omlouváme se, na základě usnesení vlády se veškeré bohoslužby v kostele i společné akce na faře až do odvolání ruší (mohou se konat jen svatby a pohřby do 10 účastníků). Mše sv., u nichž bylo domluveno, že budou na nějaký úmysl, budou sloužen soukromě. V kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské bude v níže uvedených časech přítomen kněz, […]

Continue reading


 Dušičky 2021

Památku věrných zemřelých pojmeme v době pandemie v naší farnosti takto: V pondělí 2. 11. 2020 bude v 16:00 živý přenos mše sv. z farní kaple na facebookové stránce farnosti.  Na mailovou adresu petrasovsky@bip.cz můžete posílat jména svých zemřelých. Ty vytiskneme, umístíme při zmíněné mši do koše před oltář, za ně pak bude mše sv. […]

Continue reading


 P. Pavel Petrašovský v karanténě – úprava programu

Do 1. 11. 2020 bude P. Pavel Petrašovský kvůli kontaktu s nakaženou osobou v karanténě. V této době musí být program farnosti upraven: V kostele Nanebevzetí P. Marie nebude přítomen kněz v termínech, které byly ohlášeny.  Pouze ve čtvrtek a v pátek  od 17:00 do 18:00 bude přítomen P. Timohty k podávání sv. přijímání.  V neděli bude od […]

Continue reading


 Informace o dění ve farnosti od 4. do 18. října 2010 / Bartík 10/2020

Další  číslo farního zpravodaje Bartík, ve kterém naleznete mj. přehledný program bohoslužeb a jiných aktivit farnosti, si prohlédněte ZDE. V sobotu 10. 10. bude ve 20:00 v kostele NPM první anglická mše sv. v letošním akademickém roce. V úterý 13. 10. bude v 17:50 na faře příprava na křest na téma: Ježíšovo zmrtvýchvstání. Mohou přijít i už […]

Continue reading


 Dopis biskupa Tomáše k aktuální situaci

18. 9. 2020 zveřejnil biskup Tomáš Holub svůj dopis všem kněžím, jáhnům a věřícím plzeňské diecéze. Nabádá v něm k ohleduplnosti a zodpovědnosti. Přinášíme jeho plné znění: Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, sestry a bratři, situace počtu onemocnění v naší republice se mění každým dnem a zatím nikoliv dobrým směrem. I moje osobní zkušenost s tímto […]

Continue reading